Passie in de hand

Waar sommigen nauwelijks ergens écht voor warmlopen, branden anderen zichzelf op van enthousiasme. Hoe wérkt passie eigenlijk en welke valkuilen liggen er op de loer? We maken kennis met de vijf primaire motivaties die ten grondslag liggen aan het menselijk handelen, in aansluiting op de cycli in de natuur.

___

Takeaway: In deze workshop krijg je inzicht in- en gevoel voor de drijfveren die ons in beweging zetten. Je leert gebruik te maken van de dynamiek van alle dag.


Online of live training // 2 – 4 uur // 10 – 100 deelnemers