Veel gestelde vragen

Wat doet deze training voor ons bedrijf?

De training onderscheid zich door haar nadruk op het beheren van energie; vermogen. En om verantwoord met dat vermogen om te gaan hoort krijgskunst tot de training. In het bedrijfsleven wordt krijgskunst bedreven zonder besef van de vereiste krijgskunstige principes. MENG Elementair werk biedt inzicht in het optimaal en duurzaam functioneren van het individu en team op het grotere slagveld.

 

Heeft het iets met Taiji te maken?

Ja. Taiji is feitelijk het onderliggende principe van alle Daoïstische kunsten, verbeeld in het Yin-Yang symbool. Taiji Chuan, of schaduw boxen is één van de disciplines die deel uit maken van de Daoïstische training. Het eigen maken van de complexe series bewegingen vereist langdurige inzet. Wij bieden een aantrekkelijke gelegenheid om het werken met de principes van Yin enYang energie te verkennen.

Hoe plaats ik deze training tussen Mindfulness, Body-Mind, Yin Yang Yoga...?

De markt loopt over van de trainingen die gebaseerd zijn op Oosterse tradities, vaak vermengd met moderne Westerse invloeden.

Wat moet ik aan? Moet ik iets meenemen?

Je hoeft niets mee te nemen, al kan het prettig zijn een flesje water bij de hand te houden.
Het is wenselijk om geen hoge hakken te dragen.

Ik heb een fysieke beperking – kan ik wel meedoen?

Ja. Alle trainingen kunnen door iedereen genoten worden – zwanger, blind, MS, Parkinson… Breng de trainer wel tijdig op de hoogte wanneer je een aandoening hebt – dan kan hij daar in de training rekening mee houden.