Elementair werk. Zin werkt in zaken en organisaties

Vermogen

Vertrouw op jouw unieke kracht en leer deze duurzaam aan te wenden

 

Verbinding

Functioneer optimaal binnen de turbulentie van werk en privéleven

 

Visie

Vaar op een heldere en stabiele geest

Denken

Leiderschap ontstaat op de kruising van paradoxen. Je weg te vinden binnen vele, schijnbaar tegenstrijdige krachten vraagt om een zuiver innerlijk kompas. Haar stilte geeft richting aan een creatieve koers die tevens voedt en verbindt.

 

Voelen

Verandering is de enige constante. Nauwkeurige afstemming op haar dynamiek leidt tot grotere efficiëntie. Het gaat hier om de bewuste relatie van de mens tot de ander, zijn werk en zijn omgeving. Het gaat hier om management van de wil.

 

Doen

De grondstof van iedere organisatie is de mens. En grondstof voor de mens is zijn vitaliteit. Diep persoonlijk vertrouwen biedt grond voor zijn veerkracht. Duurzaam onderhoud en voeding zijn geen luxe maar noodzaak.