Elementair werk

“Leadership is the capacity to shift the inner place from which we operate.” – Otto Scharmer (Theory U)

Wat staat er op het spel?

De laatste decennia is pijnlijk duidelijk geworden dat het oude, op ongebreidelde groei gerichte, model van werken onhoudbaar is. Mensen wereldwijd hebben duidelijk te kennen gegeven dat zij de grenzen van hun veerkracht tegenkomen. En de aarde zélf lijkt de grenzen van haar homeostase te bereiken.

Het verlies van een evenwichtige relatie tussen de mensheid en de bronnen van haar welvaart lijkt direct gespiegeld in de mens zélf: de adembenemende mogelijkheden die de technologie ons biedt laat velen afgestompt, verward en uitgeput achter.

Wie wij zijn en wat wij doen reflecteert in de grotere structuren waarin wij opereren. Onze interne conditie is daarmee niet slechts van belang voor ons persoonlijk functioneren, maar voor de organisaties waarin wij werken. En voor de wereld waarin wij leven.

Wat is er te winnen?

Elementair werk helpt je de integriteit van denken, voelen en doen te ontwikkelen zodat je jouw energie authentiek en efficiënt kan aanwenden.

 • Je krijgt inzicht in wat jou voedt en waar energie lekt. Hierdoor kun je gericht keuzes maken en duurzaam gezond blijven.
 • Je krijgt voeling voor wat jou drijft. Je moreel kompas werkt beter en je motivatie neemt toe.
 • Je laat je minder meeslepen door de fluctuaties van je emoties. Je richt je bewuster op de taken en relaties die vervulling geven.
 • Je krijgt een ruimer perspectief waardoor je minder snel oordeelt. Je onderscheidingsvermogen neemt toe, maar met een groter overzicht heb je minder behoefte je te verschansen aan de ene of de andere kant van een argument.
 • Je ontsluit jouw creatieve energie. Waardoor je vrijer wordt in je keuzes.
 • Je wordt veerkrachtig! Je kunt je energie beter managen.
 • Als je vollediger aanwezig bent, kun je je beter verhouden. Met mensen, dingen en problemen. Beter op je gemak, wordt de wereld minder een bedreiging en meer een interessante uitdaging.

Elementair werk zou goed bij jou of jouw organisatie passen als …

 • Jouw welzijn, en dat van jouw medewerkers, een prioriteit is. Je weet dat mensen het hart van een organisatie zijn. En hoe beter die mensen zich voelen, hoe beter de organisatie functioneert.
 • Je behoefte hebt aan verdieping maar wars bent van zweverigheid. Je staat open voor nieuwe ideeën maar je hecht waarde aan bewezen methodes. Je erkent dat er werelden zijn waar je geen idee van hebt, maar je hebt geen zin in spirituele kletspraat. Resultaten mogen zich op onverwachte wijze tonen.
 • Het idee van diepere lagen van intelligentie je aanspreekt. Je weet dat ons logische brein slechts een fractie van de werkelijkheid kan bevatten. Zowel in ‘het hogere’ als in de diepte is nog veel meer te vinden. En meer nog dan in intelligentie ben je geïnteresseerd in wijsheid…
 • Daden voor jou meer betekenen dan woorden. Ben je bereid om zelf in beweging te komen? Om stil te worden en waar te nemen? Je gelooft in de waarde van ervaring en je hebt het lef om die aan te gaan.
 • Je naast prestaties ook geïnteresseerd bent in kwaliteiten. Op de korte termijn leiden kwaliteiten niet per sé tot prestaties. Ze vormen eerder de blauwdruk vanwaaruit ontwikkeling wordt gegenereerd. Investeren in kwaliteiten betekent investeren in de essentie van de zaak.

Een korte oefening om jezelf in het hier-en-nu te brengen.
-> Committeer jezelf aan de volle vier minuten om de voordelen ervan te ervaren. <-

Inzetbaarheid Elementair werk:

In company


Ben je benieuwd of Elementair werk een match is voor het bestuur en/of de medewerkers van jouw organisatie?

Individueel


Zou Elementair werk iets kunnen betekenen voor jouw persoonlijke welzijn en ontwikkeling ?


“I feel a lot more calm, focused and present in the moment.
I also feel better equipped to deal with other peoples’ stress and insecurities, especially colleagues’. ”
Felicia Melander; International Criminal Court, The Hague

Ontdek de innerlijke kracht van leiderschap!

Bel of mail Mattijs!