Chef Vitaliteit

Vijf jaar geleden moest ik het nog uitleggen: het belang van Vitaliteit op werk. Nu lijken de trainers en organisaties over elkaar heen te buitelen om de werkende wereld aan mindfulness en ‘groene werkplekken’ te helpen. Organisaties hebben een Chief Happiness Officer en beroemen zich op hun Wellness Program. Begrijpen we al dat de raderen in het vet moeten om de machine te laten draaien?

Okay, het ís bemoedigend, als ons welzijn aandacht krijgt. Het ís geweldig, wanneer rekenschap wordt gegeven van de gezondheid en behoeftes van de mens. Wij functioneren immers beter wanneer wij enthousiast, betrokken en vitaal zijn. En organisaties presteren beter wanneer wij niet op onze tenen hoeven te lopen!

Mensen zijn net organisaties. Cultuur zit zwaar in ons verankerd en angsten zitten diep. Zo weten wij soms wel wat goed voor ons is, maar houden toch vast aan het oude. Lopen wij op onze tenen en vergeten we te ademen. Matten wij ons af in de gym om vervolgens in ons werk verder op te branden. Tóch een goed cijfer willen halen. Wie doet het anders?

Organisaties zijn net mensen. Wie zorgt nu echt voor zijn vitaliteit? Wie geeft het goede voorbeeld? Waar is de Chief Holistic Officer die hart en nieren verbindt? Er is schrijnende nood aan zó veel meer dan een wellness rapport en een lezing, een kamerplant en een goed idee.

Mensen kunnen meer zijn dan raderen en een bedrijf veel meer dan een machine. Ik daag je uit jouw organisatie bloed te geven. Ik daag je uit jouw bedrijf te bezielen. Ik leg het je nog eens uit.

Mattijs
Elementair werk