Visie

Filosofie

We zijn overal bereikbaar, worden continu geprikkeld met informatie en onze agenda’s puilen uit. Stress, lusteloosheid of afstomping zijn dan doorgaans het resultaat. En hierdoor handelen we in toenemende mate vanuit oude patronen en strategieën. Deze belemmeren onze ontwikkeling, onze creativiteit en ons vermogen tot samenwerking.

Wanneer je je afstemt op de grotere wil – wanneer je verbindt met wijsheid – kan je komen tot een duurzaam gezond en vervullend leven, op het werk én thuis. MENG Elementair werk leert je jouw energie aan te wenden voor jouw expertise en persoonlijke ontwikkeling. Je leert efficiënt te manoeuvreren, vanuit de kracht van jouw authenticiteit. Stevig in je lichaam, kalm in je hart en helder in je hoofd.


MENG (䷃) is het vierde hexagram uit de I Tjing – het Boek der Veranderingen – en staat voor De Onwetendheid.

“Dit is het hexagram van de onervarenheid, de opvoeding en het leerproces… Essentie van het hexagram is dat de onwetende, die in deze teksten wordt weergegeven, zich bewust moet zijn van zijn onwetendheid.”
– Han Boering  (I Tjing voor de 21ste eeuw)