Soft skills of hardcore conditions?


Het idee dat wij onze persoonlijkheid kunnen verbeteren ten gunste van ons functioneren klinkt tegenwoordig ook in het bedrijfsleven door. Een korte blik op het aanbod van een willekeurig trainingsbureau toont een rijke schakering aan soft skills trainingen. Belichaamd Leiderschap – populair geduid als Embodied Leadership – is één van de vakgebieden die daar in korte tijd een prominente plaats heeft gekregen.

Het interessante aan een fysieke benadering van leiderschap is dat skills – vaardigheden die je je kunt eigen maken – daarin feitelijk van weinig belang zijn. Kracht, flexibiliteit, motoriek: allemaal van secundair belang. Het gaat om de kwaliteiten van leiderschap die je door middel van een fysiek bewustwordingsproces kunt cultiveren.

Het is daarnaast goed te beseffen dat belichaamd leiderschap eigenlijk een wonderlijke term is. Ze suggereert immers een scheiding tussen lichaam en geest. Die duale manier van denken is echter lang achterhaald, al heerst alom onwetendheid betreffende de complexe samenhang van ‘soma’ en ‘psyche’.

Belichaamd leiderschap is eigenlijk een pleonasme, zó genoemd omdat de fysieke dimensie zo uit het oog is geraakt. Natuurlijk dient leiding voet aan de grond, ruggengraat en ‘ballen’ te hebben. Maar de training van leiderschap vraagt buitengewone (geestelijke) aandacht om deze wezenlijke aspecten zuiver waar te nemen en te dirigeren en om de congruentie van lichaam en geest te cultiveren.

Liever dan over Belichaamd Leiderschap heb ik het dan ook over Elementair werk. Want al zet ik het lichaam opvallend veel in (zeker voor een zakelijke context), uiteindelijk gaat het niet over het lichaam zelf. De kwaliteiten die leiderschap mogelijk maken komen voort uit het begrip, de ervaring en de fundamentele samenhang van onze geest en lichaam. De congruentie van ons denken en ons doen. Het gaat niet om wat of hoe we iets doen, maar om wie het doet!

Die kwaliteit van wij jíj bent, bepaalt de drijfkracht waarmee je werkt. En leidt! Die bepaalt de passie en de bescheidenheid die je toont. Het is de ruimte en de scherpte van jouw kijk op zaken. Het is de kalmte en de toewijding die je aan de dag legt. Al jouw vaardigheden zullen die kwaliteiten in zich dragen!

Dat maakt de training inspirerend en belangrijk. En – omdat dat vraagt dat jij echt, diepgaand aan jouw interne verandering werkt – dat maakt de training zwaar!

Mijn persoonlijke training, nu in Indonesië, is zonder terughoudendheid gericht op het ontwikkelen van de hoogst haalbare menselijke kwaliteiten. Een intens en tijdrovend proces (ik heb het gevoel dat ik pas net begonnen ben) dat in die vorm uiteraard niet direct plaats heeft in het bedrijfsleven. Het zijn echter de vruchten die ik van die training pluk die ik ook op de werkvloer aanbied via Elementair werk.